Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY MINH
Năm học 2013-2014
 Họ và tên

            Chu Thị Hạnh

 Chức vụ

            Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

 Năm sinh

        1964

 Nơi sinh

           Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

 Trú quán

            Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam

 Nhiệm vụ                   

                     Quản lý chung         

 Trình độ đào tạo

 

                     Cao đẳng sư phạm tiểu học               

 Thành tích nổi bật

       Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 


 Họ và tên

          Nguyễn Thị Kim Dung         

 Chức vụ

      Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng

 Năm sinh

 27/10/1973

 Nơi sinh

       Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội     

 Trú quán

Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam

 Nhiệm vụ                

Quản lý chuyên môn

 Trình độ đào tạo

 

        Cao đẳng sư phạm tiểu học 

Thành tích nổi bật

       Chiến sĩ thi đua cơ sở


 
Comments