Bán trú

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG LỚP HỌC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2013 - 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức lớp bán trú, nhằm tháo gỡ khó khăn cho phụ huynh học sinh về thời gian  phải đưa đón con em đến trường .

Tổ chức lớp học bán trú góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; chất lượng đồng đội học sinh giỏi; học sinh có năng khiếu thể dục thể thao  văn nghệ....

Lớp học bán trú phải đảm bảo tính hiệu quả, tuyệt đối an toàn cho học sinh.

II. CĂN CỨ ĐỂ TỔ CHỨC LỚP HỌC BÁN TRÚ.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT BGD&ĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2013 - 2014;

Căn cứ Công văn số      /GDĐT-GDTH ngày   /   /2013 của Sở GD&ĐT Hà Nam  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1140/SGDĐT-KHTC ngày 07/8/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nam v/v tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và thực hiện dạy thêm học thêm năm học 2013 - 2014;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2013 - 2014 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên,

Căn cứ kế hoạch năm học 2013 - 2014 của Trường Tiểu xã Duy Minh và nguyện vọng của các bậc phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con ăn bán trú tại trường năm học 2013 - 2014;

III. THUẬN LỢI,  KHÓ KHĂN

1.Thuận lợi

Trường Tiểu học Duy Minh là một trong 5 xã xây dựng điểm nông thôn mới của huyện nhà, trường có nhà, bếp và một số điều kiện khác dùng cho bán trú.

Đơn vị trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là đơn vị luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc trong nhiều năm qua.

Tỷ lệ giáo viên trên lớp 1,5 là nguồn nhân lực có thể huy động cùng thực hiện quản trú học sinh.

Một bộ phận phụ huynh có điều kiện đảm bảo cho con em mình tham gia lớp bán trú.

2. Khó khăn:

Là năm thứ hai thực hiện bán trú nên thành viên trong Ban chỉ đạo, người phục vụ  bán trú chưa có nhiều kinh nghiệm

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc nuôi ăn bán trú còn thiếu (do số HS tăng).

Một số phụ huynh còn e dè trong việc cho con em ở bán trú, chưa có sự hiểu biết đầy đủ, chưa phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo lớp bán trú, chưa kêu gọi được sự tài trợ cho công tác bán trú.

Điều kiện, thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm chủ yếu dựa vào kiểm soát chủ quan của con người.

IV. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN QUẢN TRÚ, THỜI  GIAN GIÁO DỤC.

1. Số học sinh - chương trình học:

* Lớp 1, lớp 2, lớp 3: 123 học sinh (Lớp1: 64; Lớp 2:42; Lớp 3:17 )

-  Học 2 buổi/ngày.

- Buổi sáng: Học 6 môn theo chương trình, thời khoá biểu. 

- Buổi chiều: Học theo thời khoá biểu buổi hai, Tiếng Anh Phonics.

* Lớp 4, lớp 5: 10  học sinh (Lớp 4:03;  lớp 5: 07 )

- Học 2 buổi/ ngày.

- Buổi sáng  học 9 môn theo chương trình, thời khoá biểu quy định.

- Buổi chiều: Học kiến thức nâng cao: Toán, Tiếng việt và môn Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật (Theo kế hoạch xây dựng của tổ chuyên môn ).

* Tổng số học sinh bán trú: 133 

2. Thời gian giáo dục

* Thời gian học trong ngày:

- Sáng: Khối 1,2 từ 7giờ 15 phút đến 10h30'

            Khối 3,4,5 từ 7giờ 15 phút đến 10h45'

- Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút .

*  Thời gian quản trú và nội dung quản trú.

- Từ 10 giờ 35 phút đến 10 giờ 55 phút giao ca bàn giao học sinh cho giáo viên quản trú.

- Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 10 phút: Hướng dẫn học sinh vệ sinh trước bữa ăn .

- Từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 40: Hướng dẫn học sinh ăn trưa .

- Từ 11 giờ 40 phút đến 11 giờ 45: Hướng dẫn học sinh vệ sinh sau khi ăn.

- Từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ: Chuẩn bị ngủ trưa.

- Từ 12 giờ đến 13 giờ 30: Quản lý học sinh ngủ trưa

- Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ: Hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ dùng cá nhân. Giao ca, bàn giao học sinh cho giáo viên dạy buổi chiều.

- Từ 14 giờ 15 phút: Bộ phận quản trú thu dọn dụng cụ phục vụ, duyệt thực đơn với lãnh đạo phụ trách.

V. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ CHO QUẢN TRÚ

1. Cơ sở vật chất:

- Phòng ăn, nghỉ trưa: Tại phòng Bán trú

- Đồ dùng dụng cụ lớp bán trú mua sắm mới một số còn thiếu, những năm sau chỉ mua bổ sung do phụ huynh đóng góp).

- Thuốc đánh răng nhà trường cung cấp, bàn chải đánh răng, đồ đựng thức ăn, khăn mặt, gối của cá nhân học sinh do phụ huynh tự lo.

2. Nhân lực phục vụ cho việc quản trú :

Quản trú học sinh: Sử dụng cán bộ giáo viên theo định biên.

Hợp đồng lao động theo thoả thuận ( Người phục vụ lớp bán trú).

          3. Tiêu chuẩn định mức ăn /ngày /học sinh .

+ Tiền ăn: 10.000đ/ 1 bữa/ 1 học sinh.

+ Tiền nhiên liệu (điện, ga, than củi…): 20.000đ/ 1học sinh/ 1 tháng.

+ Tiền quản trưa: 22.000đ/ 1học sinh/ 1 tháng.

+ Tiền thuê người phục vụ nấu ăn, giặt giũ…: 33.000đ/ 1 học sinh/ 1 tháng.

+ Tiền tiếp phẩm, làm sổ sách: 5.000đ/ 1 học sinh/ 1 tháng

+ Tiền mua dụng cụ

- Học sinh lần đầu đăng ký ăn bán trú: 100.000đ/1học sinh/năm

- Học sinh đã ăn bán trú năm học trước: 30.000đ/1học sinh/năm

+ Tiền giát giường (Áp dụng đối với học sinh lần đầu đăng ký ăn bán trú): Tính theo cả khóa học/1 học sinh. Cụ thể: (Lớp 1: 120.000đ; Lớp 2: 90.000đ; Lớp 3: 60.000đ; Lớp 4,5: 30.000đ)

* Lưu ý: Nộp tiền 1 lần: các khoản mua sắm (ngay đầu năm học); các khoản tiền ăn từ ngày mồng 1 đến mồng 5 hàng tháng  cuối tháng kế toán đối chiếu, đối trừ với cha mẹ học sinh 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, TRÁCH NHIỆM

* Tổ chức thực hiện.

 Xây dựng đề án, thực hiện quy chế dân chủ trong hội đồng nhà trường, phụ huynh học sinh, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thành lập ban chỉ đạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Chu Thị Hạnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Vũ Văn Khải

Trưởng  ban ĐD CMHS

 Đồng trưởng ban

3

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

5

Đào văn Pháp

Trưởng trạm Y tế

Phó ban

6

Lê Văn Hải

CTCông đoàn - GV lớp 3

Uỷ viên

7

Đàm Thị Thu Hiền

Tổng phụ trách đội

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên lớp 1

Uỷ viên

9

Tống Thị Ngọc Lan

Giáo viên lớp 1

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị Kim Thúy

Giáo viên lớp 1

Uỷ viên

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên lớp 1

Uỷ viên

12

Vũ Thị Quỳ

Giáo viên lớp 2

Uỷ viên

13

Nguyễn Thị Điệp

Giáo viên lớp 2

Uỷ viên

14

Tống Thị Bích Huyền

Giáo viên lớp 2

Uỷ viên

15

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Giáo viên lớp 3

Uỷ viên

16

Phạm Thị Lệ Chi

Giáo viên lớp 3

Uỷ viên

17

Nguyễn Thị Thanh Tú

Giáo viên lớp 4

Uỷ viên

18

Đàm Thị Thu Hồng

Giáo viên lớp 4

Uỷ viên

19

Vũ Thị Xuân Hương

Giáo viên lớp 5

Uỷ viên

20

Nguyễn Như Nguyệt

Giáo viên lớp 5

Uỷ viên

21

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Giáo viên quản trú

Uỷ viên

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán

Uỷ viên

23

Nguyễn Thị Lan Anh

Y tế học đường

Uỷ viên

24

Đặng Thị Quý

Người phục vụ

Uỷ viên

25

Vũ Thị Hoa

Người phục vụ

Uỷ viên

26

Nguyễn Thị Quế

Người phục vụ

Uỷ viên

* Chế độ trách nhiệm:

Lãnh đạo nhà trường, Ban thường trực hội cha mẹ học sinh, thống nhất xây dựng đề án và giao cho ban chỉ đạo lớp bán trú triển khai thực hiện đề án sau khi đã được chuẩn y; Tham mưu với các cấp để hỗ trợ về vật chất và tinh thần.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm giám sát việc thực hiện, mở sổ sách theo dõi   thu chi, sổ thực đơn hàng ngày, cuối tuần hội ý rút kinh nhiệm việc tổ chức và chăm sóc học sinh. Công khai tài chính hàng tháng, hàng quý trước ban chỉ đạo. Rút kinh nghiệm điều chỉnh kịp thời những thiếu sót nảy sinh.

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo, các cán bộ giáo viên  liên quan có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công, phản ánh kịp thời những vướng mắc về Ban chỉ đạo cho hướng để giải quyết.

Trên đây là nội dung xây dựng đề án lớp học bán trú 2 buổi trên ngày tại Trường Tiểu học xã Duy Minh năm học 2013 - 2014

Nhà trường kính trình các cấp xem xét và chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí và con người, để giúp Trường Tiểu học xã Duy Minh thực hiện đề án bán trú có tính khả thi, đảm bảo tốt yêu cầu đề ra.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         Chu Thị Hạnh

 

Ĉ
Tiểu học Duy Minh,
07:09, 24 thg 11, 2013
Comments