Nhân sự nhà trường


   Tập thể cán bộ giáo viên trường Tiểu học Duy Minh - Năm học 2013 -2014

        - Tổng số cán bộ giáo viên: 28
        - Cán bộ quản lý: 2
        - Giáo viên: 24
         - Nhân viên hành chính: 2                           Danh sách CB - GV - CNV Trường Tiểu học Duy Minh

 

Cô: Chu Thị Hạnh
Hiệu trưởng
 
Cô: Nguyễn Thị Kim Dung
Phó hiệu trưởng
 
Thầy: Lê Văn Hải
Chủ tịch Công đoàn
 
Cô: Nguyễn T Xuân Hương
Tổ trưởng tổ 4,5
 
Cô: Nguyễn Thị T Thuỷ
Tổ trưởng tổ 2,3
 
Cô: Tồng Thị Ngọc Lan
Tổ trưởng tổ 1
 
:Nguyễn Thị Thanh Tú
Tổ phó tổ 4,5
 
Cô: Đàm Thị Thu Hiền
Tổng phụ trách Đội
 
Cô: Nguyễn Thị Hồng Vân Bí thư Đoàn - Tổ phó tổ 1
 
: Nguyễn Như Nguyệt
 
: Nguyễn Thi Điệp
 
Cô: Nguyễn Thị Hồng Vân
 
Cô: Trần Thị Hà
 
Cô: Vũ Thị Quỳ
 
Cô: Phạm Thị Lệ Chi
 
: Nguyễn Thị Hoàn
 
Cô: Nguyễn Thị P Thảo
 
Cô: Dương Thị H Hạnh
 
Cô: Nguyễn Thị Kim Thuý
 
Cô: Tống Thị Bích Huyền
Chi ủy viên - Tổ phó tổ 2,3
 
Cô: trương Thị Hồi
 
Thầy: Nguyễn Đ G Cương
 
Thầy: Thạch Văn Sanh
 
Cô: Nguyễn Thị T Tuyền
 
Cô: Đàm Thị Thu Hồng

ĉ
Tiểu học Duy Minh,
17:16, 24 thg 11, 2013
Comments