Với Phụ Huynh

       Trường Tiểu học Duy Minh thông báo thời gian họp Cha mẹ học sinh năm học 2013-2014:

      14 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2014 (thứ sáu), nhà trường tổ chức họp Cha mẹ học sinh trong toàn trường. Nhà trường xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh học sinh đến dự họp đầy đủ đúng giờ.

                                  Xin trân trọng thông báo!