Công tác tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2013

               I- Công tác trọng tâm trong tháng:

1. Duyệt tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2013 - 2014 (Đợt 2).

2. Tổ chức cho cán bộ giáo viên học chính trị hè 2013, thảo luận, viết bài thu hoạch. HT dự tập hội thảo về xác định vị trí việc làm tại Hải Dương.

 3. Tổ chức cho học sinh tựu trường, ôn tập cho học sinh trước khi bước vào năm học mới, huy động trẻ ra lớp, ổn định tổ chức các lớp. Hoàn thành mua sắm sách giáo khoa cho học sinh, và thư viện.

4. Kiểm kê đồ dùng thiết bị dạy học, mượn sách, tài liệu, thiết bị dạy học.

5. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, kiện toàn bộ máy tổ chức trong nhà trường, triển khai nhiệm vụ năm học, hoàn thành phân công chuyên môn.

6. Họp cha mẹ học sinh bán trú, hoàn thành duyệt đề án bán trú năm học 2013 - 2014.

7. Tham mưu với địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất chẩn bị cho năm học mới. Lao động vệ sinh trường lớp, tập luyện các nội dung chuẩn bị cho khai giảng.

8. Tổ chức kiểm tra trình độ tin học của giáo viên và chuẩn bị tôt cho thẩm định của phòng giáo dục đặt tại trường.

9. Đón đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã.

II. Lịch công tác tháng:

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Năm

01

 - Học ôn tập

Sáu

02

 - Học ôn tập - 14h họp Hội đồng Sư phạm

Bẩy

03

- Nghỉ

CN

04

- Nghỉ

Hai

05

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên Học chính trị hè 2013 tại Nhà Văn hóa huyện - HT dự hội thảo tại Hải Dương (Từ 05/8 đến 09/8)

Ba

06

- Thảo luận viết bài thu hoạch

07

- Học ôn tập

Năm

08

- Học ôn tập

Sáu

09

- Học ôn tập - 8h Nộp bài thu hoạch học chính trị hè 2013

Bẩy

10

- Nghỉ

CN

11

- Nghỉ

Hai

12

- Học ôn tập - Nộp danh sách làm phù hiệu

Ba

13

Sinh hoạt chuyên môn

14

- Học ôn tập - 14h sinh hoạt chuyên môn

- Nộp danh sách giáo viên thi soạn bài trên máy vi tính

Năm

15

Ôn tập hè - Tập huấn công tác đội tại Tỉnh đoàn (Đ/c Vân)

Sáu

16

- Học ôn tập

- Tập huấn công tác đội tại Huyện đoàn (Đ/c Vân)

- HT dự tổng kết công tác BHYT HT dự hội nghị tổng kết công tác y tế học sinh

- 8h nhận sổ điểm, học bạ… tại TH Nguyễn Hữu Tiến.

Bẩy

17

Nghỉ

CN

18

Nghỉ

Hai

19

- Học ôn tập - 14h sinh hoạt chuyên môn

Ba

20

- Sinh hoạt chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục

21

- Học ôn tập - HT, HP, Hồi: dự hội nghị sơ kết 2 năm dạy học và sử dụng thiết bị môn Tiếng Anh

Năm

22

- Thẩm định soạn bài trên máy vi tính tại Duy Minh.

Sáu

23

- 7h30 HT, CTCĐ dự tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tại UBND huyện Duy Tiên

- Đón đoàn giám sát của HĐND xã

- Sinh hoạt chuyên môn

Bẩy

24

- Họp CMHS đang ký ăn bán trú

CN

25

Nghỉ

Hai

26

- Học ôn tập - Hợp đồng bán trú

Ba

27

- Học ôn tập - Các lớp báo cáo CSVC

- HT học nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tại Sở

28

- Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng - Các lớp nộp đơn bán trú

- 14h họp hội đồng: triển khai nhiệm vụ năm học và công tác tháng 9

Năm

29

- Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng (cả ngày)

Sáu

30

- Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng (cả ngày) - Duyệt đề án bán trú với PGD

Bảy

31

- Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng (Sáng)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

               I- Công tác trọng tâm trong tháng: 

1. Tuyên truyền, tổ chức khai giảng năm học mới, ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tổ chức thực hiện tháng “ An toàn giao thông” tháng “Khuyến học”.

2. Ổn định, duy trì tốt các nền nếp dạy, học và các nền nếp khác trong nhà trường. Triển khai dạy Tiếng Anh 4 tiết/ tuần cho học sinh lớp 3,4,5; Tiếng Anh Pho nic, lớp 1,2 (2 tiết/tuần). Tổ chức kiểm tra nền nếp các lớp đầu năm học.

3. Phân công chuyên môn, duyệt với Phòng Giáo dục.

4. Tập huấn phổ cập GDTHĐĐT mức độ II, triển khai điều tra rà soát vào hồ sơ phổ cập, lên thống kê, duyệt với PGD, hoàn thành kiểm tra công nhận PCGDTH mức độ II.

5. Học nhiệm vụ năm học xây dựng kế hoạch năm học, duyệt với Phòng Giáo dục; xây dựng các loại kế hoạch.

6. Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2,3,4,5

7. Tham gia tuyển chọn giáo viên thư viện giỏi cấp cụm, huyện bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp tỉnh (từ 02 đến 04/10/2013)

8. Triển khai đề án bán trú, tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường, tổ chức đại hội các chi đội .

9. Triển khai thu BHYT, Bảo Việt năm học 2013 - 2014.    

10. Phối hợp với địa phương tổ chức Tết Trung thu cho học sinh.

II. Lịch công tác tháng:

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

CN

01

- Nghỉ

Hai

02

- Nghỉ Quốc khánh

Ba

03

- Tổng duyệt - Lao động vệ sinh trường lớp - Trang trí

04

- Tổng duyệt các nội dung - Chuẩn bị khai giảng

Năm

05

- Khai giảng năm học mới 2013 - 2014

- Các lớp báo cáo sĩ số

Sáu

06

- Học bình thường - Chuẩn bị các điều kiện cho học tập.

- Làm phổ cập

- Họp HT triển khai nhiệm vụ năm học cấp TH, hướng dẫn thi giáo viên thư viện giỏi, nộp báo cáo sau khai giảng tại TH Đọi Sơn

Bảy

07

- Làm phổ cập

CN

08

Nghỉ

Hai

09

- Học bình thường buổi học đầu năm

- 14h HP duyệt phân công chuyên môn với PGD - Chuẩn bị thi GV thư viện giỏi

Ba

10

- Học bình thường

- Thi GV thư viện giỏi  cụm 3 tại TH Đồng Văn (BGH +GV)

11

- Học bình thường - Làm phổ cập - Thi GV thư viện giỏi  cụm 1

- 15h nộp dự thảo kế hoạch tại PGD

- Gửi giấy mời họp cha mẹ học sinh

- 14h30 Họp ban đại diện CMHS

Năm

12

- Học bình thường - Thi GV thư viện giỏi  cụm 2

- Họp cha mẹ học sinh toàn trường (Chuẩn bị họp CMHS lớp 5B)

Sáu

13

- Học bình thường - Kiểm tra nền nếp đầu năm của các lớp.

- Thi GV thư viện giỏi  cụm 4

- Làm phổ cập

Bảy

14

- Làm phổ cập

CN

15

Nghỉ

Hai

16

- Học bình thường - Thực hiện bán trú

- 13h30 Thi GV thư viện giỏi cấp huyện (Lý thuyết +SKKN) 

Ba

17

- Học bình thường - Thi GV thư viện giỏi cấp huyện (Thực hành) 

18

- Học bình thường - Duyệt KH trường đăng ký chuẩn, cận chuẩn tại TH Trác văn

Năm

19

- Học bình thường (Tết Trung thu)

- Duyệt KH cụm 1,2 tại BChâu Giang

Sáu

20

- Học bình thường - HT Duyệt KH cụm 3,4 tại Hoàng Đông

- Đại hội chi đội điểm 4A

Bảy

21

 - Sinh hoạt chuyên môn

CN

22

Nghỉ

Hai

23

- Học bình thường - Kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT mức độ II

Ba

24

- Học bình thường

25

- Học bình thường - 15h HP nhận đề khảo sát tại PGD

Năm

26

- Khảo sát chất lượng đầu năm: Sáng K4,5; chiều K2,3

Sáu

27

- Chấm bài kiểm tra khảo sát - Nộp thống kê

Bẩy

28

Nghỉ

CN

29

Nghỉ

Hai

30

- Học bình thường

- PGD duyệt đề án trường chuẩn MĐ2 và sau 5 năm tại B Châu Giang

 - Đại hội các chi đội (cuối chiều)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

                 I- Công tác trọng tâm trong tháng: 

          1. Tuyên truyền tổ chức tốt ngày hoạt động cao điểm: Đón thư Bác 15/10 (45 năm) và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Phát động phong trào thi đua hội giảng, hội học, vở sạch chữ đẹp trong giáo viên và học sinh.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận công tác phổ cập GDTHĐĐT của huyện, của tỉnh.

3. Các tổ, các bộ phận và giáo viên xây dựng kế hoạch, ký duyệt kế hoạch bộ phận với Phòng giáo dục.

4. Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3,4,5, học sinh giỏi TDTT, Tiếng Anh phụ đạo học sinh yếu kém, khảo sát chất lượng HSG lớp 5

5. Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia SHCM phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”

6. Đăng ký thi đua, duyệt với PGD.

7. Tổ chức giao lưu tiếng hát dân ca, đàn pianô kỹ thuật số cấp trường.

8. Thanh tra chuyên ngành 1 đơn vị, thanh tra đột xuất một số đơn vị. Trường kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên kiểm tra hành chính chuyên đề giảng dạy, hồ sơ giáo viên.

II. Lịch công tác tháng 10:

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Ba

01

Học bình thường - Đón đoàn giám sát của HĐND huyện

02

Học bình thường - Họp hiệu trưởng

Năm

03

Học bình thường - Họp Kế toán, nộp thống kê phổ cập

Sáu

04

Học bình thường - Đại hội Liên đội - Họp Hội đồng

Bảy

05

HSG, phụ đạo học sinh yếu - Học bù Tiếng Anh

CN

06

Nghỉ

Hai

07

Học bình thường  - Kiểm tra phổ cập (Đi Hòa Mạc: HT, Tú, Hồi Đón đoàn HP + Tuyền)

Ba

08

Học bình thường - Thi GVTVG cấp tỉnh

09

Học bình thường - HT dự Thi GVTVG cấp tỉnh tại Sở GD

- Khảo sát chất lượng HSG lớp 5

Năm

10

Học bình thường - Duyệt KH học buổi 2, KH BDHSG, phụ đạo HS yếu - Phòng làm việc tại Duy Minh chuẩn bị tập huấn chuyên môn - Nộp kế hoạch tổ, cá nhân, bộ phận.

Sáu

11

Học bình thường - Tập huấn phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” (BGH + Thủy, Hương, Hồng)

Bảy

12

HSG, phụ đạo học sinh yếu - Kiểm tra hồ sơ GV

CN

13

Nghỉ

Hai

14

- Tập trung đầu tuần kỷ niệm 15/10 phát động hội giảng hội học VCĐ - Nộp đăng ký thi đua qua mail Yến

Ba

15

- Học bình thường

16

- Học bình thường - Duyệt đăng ký thi đua

Năm

17

- Học bình thường - Khám sức khỏe cho học sinh

Sáu

18

- Học bình thường

Bẩy

19

Hội giảng cấp trường vòng 1

CN

20

Nghỉ

Hai

21

- Học bình thường - Kỷ niệm 20/10 - Nộp tiền tài liệu, mũ phù hiệu, sổ LL

Ba

22

- Học bình thường - Tỉnh kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT mức độ II

23

- Học bình thường - Sở thanh tra chuyên ngành

Năm

24

- Học bình thường - Sở thanh tra chuyên ngành

Sáu

25

- Học bình thường - Nộp báo cáo tháng - 14h họp TPT tại PGD

Bảy

26

Hội giảng cấp trường vòng 1

CN

27

 Nghỉ

Hai

28

Học bình thường - Nộp đề thi HSG 3,4,5 qua mail đ/c Chiến PP

Ba

29

Học bình thường - PGD thanh tra đột xuất

30

Học bình thường - 14h HP nhập đề HSG 3,4,5 tại PGD

Năm

31

Học bình thường - PGD thanh tra đột xuất

 

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

               I- Công tác trọng tâm trong tháng:

1. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; tổ chức tốt ngày hoạt động cao điểm 20/11;

2. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi,     phụ đạo học sinh yếu. Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng thực chất.

3. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện các môn: Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

4. Thanh tra chuyên ngành 01 đơn vị,  phòng kiểm tra đột xuất một số đơn vị,

Trường kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên; kiểm tra hành chính 2 chuyên đề: Giảng dạy và KTĐK.

5. Tham gia sinh hoạt chuyên môn chuyên đề bồi dưỡng HSG, tập huấn kỹ thuật dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD

6. Triển khai kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014

7. Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường

II. Lịch công tác tháng:

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Sáu

01

- Học bt

Bẩy

02

- BDHSG, phụ đạo HS yếu

CN

03

- Nghỉ

Hai

04

- Học bt -  Họp HT tháng 11 - nộp SKKN học sinh giỏi

Ba

05

- Học bt - 8h họp kế toán - 14h30 Họp BTC, BGK hội thi GVG cấp huyện, GVG nộp SKKN

06

- Học bt - Thi + chấm bài kiểm tra năng lực + chấm SKKN tại B Châu Giang. HT dự HN thi đua tại Sở - Tập huấn công tác y tế

Năm

07

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 3 tại TH Hoàng Đông

Sáu

08

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 3 tại TH Hoàng Đông

- 16h Họp HĐSP

Bẩy

09

- Học bù

CN

10

- Nghỉ

Hai

11

- Học bình thường - Ký duyệt các kế hoạch

Ba

12

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 1 tại THAChâu Giang

- Khám sức khỏe cho học sinh

13

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 1 tại THAChâu Giang

- 13h Sở Y tế kiểm tra công tác vệ sinh trường học

Năm

14

- Học bt - HT, CTCĐ dự Hội nghị thi đua tại Nhà Văn hóa huyện

Sáu

15

- Học bt - Báo cáo kết quả thu quỹ hội

Bẩy

16

- Học bù ngày thứ 2 (11/11/2013)

CN

17

- Nghỉ

Hai

18

- Học bt - Tổ chức tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

- 14h chấm báo tường, báo ảnh

Ba

19

- Tổ chức 20/11 với học sinh, thi văn nghệ - Chuẩn bị 20/11

- 14h học bt - Đón đoàn P/S tặng quà cho học sinh - Họp hội đồng

20

- Dự kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hội trường UBND xã.

Năm

21

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 2 tại TH Tiên Yên

Sáu

22

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 2 tại TH Tiên Yên

Bẩy

23

- BD HSG, phụ đạo HS yếu

CN

24

- Nghỉ

Hai

25

- Học bình thường - Nộp báo cáo tháng

- PGD kiểm tra Website của trường

Ba

26

- Kiểm tra định kỳ: Sáng khối 4,5; Chiều khối 1,2,3

- 14h Họp TPT tại PGD

27

- Học bình thường - Chấm bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ I

Năm

28

- Học bt - 14h nộp thống kê chất lượng + Đề kiểm tra, biểu điểm chấm

- Thi GVG các môn cấp huyện cụm 4 tại TH Đọi Sơn

Sáu

29

- Học bt - Thi GVG các môn cấp huyện cụm 4 tại TH Đọi Sơn

Bẩy

30

- BD HSG, phụ đạo HS yếu


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014
          
            
I. Những công tác trọng tâm trong tháng 01/2014

1. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên và học sinh ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại phá và vật liệu nổ. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục giáo viên, học sinh thực hiện tốt cam kết. Tổ chức cho học sinh khối 5 tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 của Việt Nam.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ 1 nghiêm túc, đánh giá chính xác, khách quan chất lượng học tập của học sinh, chất lượng giảng dạy của giáo viên.

3. Tiếp tục duy trì tốt nền nếp dạy và học, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Thực hiện đánh giá kết quả tu dưỡng và học tập của học sinh và thực hiện nhiệm vụ HKI của các tập thể và cá nhân.

4. Tổ chức cho 80 học sinh khối 1,2,3,4,5 dự thi giải toán trên mạng cấp trường, 15 học sinh khối 3,4,5 dự thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện. Thi cờ vua cấp cụm, điền kinh cấp huyện đạt kết quả tốt.

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận công tác phổ cập GDTHĐĐT mức độ II của Bộ GD&ĐT.

6. Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, tổ chức họp cha mẹ học sinh lần 2, hoàn thành các báo cáo học kỳ I

7. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra học kỳ I. Triển khai kế hoạch Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho giáo viên và học sinh.

          II. Lịch công tác tháng 01/2014

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

01

Nghỉ Tết dương lịch

Năm

02

- Học bình thường

Sáu

03

- Học bình thường - 7h30 họp HT tháng 1/2014

Bẩy

04

-   - Học ôn tập - 16h họp Hội đồng SP

CN

05

- Nghỉ

Hai

06

- Học bt - Các lớp nộp danh sách, làm danh sách phòng KTĐK HKI

- Kế toán nộp + duyệt dự toán ngân sách năm 2014, nộp bản kê khai tài sản

Ba

07

- Học bình thường - Chuẩn bị KTĐK

- 15h HT + Cương lấy đề KTĐKHKI, nộp tiền tài liệu + danh sách học sinh thi ioe cấp huyện

08

- KTĐK khối 1,2,3 (Sáng môn Tiếng Việt, chiều môn Toán + môn Tin học lớp 3

- Bồi dưỡng học sinh thi ioe khối 4,5 + TDTT

Năm

09

- KTĐK khối 4,5 (Sáng môn Tiếng Việt, chiều môn Toán + môn Tin học lớp 4)

- Bồi dưỡng học sinh thi ioe khối 3,5 + TDTT

Sáu

10

- Chấm bài KTĐK - Kiểm tra Khoa, Sử, Địa khối 4,5 - Lên điểm, thống kê chất lượng - Nộp các biên bản kiểm tra tài chính

- Bồi dưỡng học sinh thi ioe khối 3,4,5 + TDTT

Bẩy

11

- Chấm bài Khoa, Sử, Địa

- Thi ioe cấp huyện tại Đồng Văn (HT, GV Tiếng Anh, Sanh)

CN

12

- Nghỉ

Hai

13

- Học bình thường - Thi Cờ vua cấp cụm tại TH Hoàng Đông

Ba

14

- Học bình thường - Các lớp nộp kết quả xếp loại HK, HL HKI

15

- Học bình thường - Kiểm tra Tiếng Anh khối 3

- 8h Nộp thống kê chất lượng các môn

Năm

16

- Học bình thường - Kiểm tra Tiếng Anh khối 4

- 13h30 khám sức khỏe HSG TDTT (Tuyền, Cương)

Sáu

17

- Học bt - Kiểm tra Tiếng Anh khối 5

- Nộp báo cáo sơ kết HKI + Báo cáo sơ kết Đội + Hồ sơ HSG TDTT

Bẩy

18

- HSG

CN

19

- Nghỉ

Hai

20

- Học bình thường - 7h30 Chấm thi HSG 3,4,5 tại TH Hòa Mạc

- Nộp báo cáo phần mềm V.EMIS (Đ/c Trần Dũng)

Ba

21

- Học bình thường - Thi TDTT cấp huyện

22

- Học bình thường - Tổng kết thi TDTT cấp huyện - Họp tổ chuyên môn

Năm

23

- Học bình thường - PGD dự kiến sơ kết học kỳ I - 14h Họp Ban thi đua

Sáu

24

- Học bình thường - Nộp kế hoạch nghỉ Tết, trực Tết, trồng cây

Bẩy

25

- Họp CMHS toàn trường lần 2

CN

26

- Nghỉ

Hai

27

- Sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch nghỉ Tết - 14h họp Hội đồng

Ba

28

- Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (Từ 28/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014)

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

I. Những công tác trọng tâm trong tháng 02/2014

          1 .Tiếp tục thực hiệ đợt thi đua Mừng Đảng, Mừng xuân. Duy trì tốt nền nếp dạy và học, các nền nếp khác trước và sau Tết Nguyên đán. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

2. Tổ chức cho đội tuyển HSG khối 5 dự thi khảo sát vòng 2 đạt kết quả cao.

          3. Tiếp tục tập luyện và chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh dự thi Olympic Tiếng Anh, HSG TDTT cấp tỉnh đạt kết quả cao.

          4. Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường, tham gia tập huấn về: “Mô hình trường Tiểu học mới tại Việt Nam” (VNE), tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị.

          5. Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục chuẩn bị đón đoàn kiểm tra tiến độ của Phòng GD&ĐT.

6. Thanh tra chuyên ngành 1 đơn vị, tăng cường thanh tra hành chính các đơn vị. Trường kiểm tra hoạt động giáo viên 01, kiểm tra hành chính 02 chuyên đề.

II. Lịch công tác tháng 02/2014

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

(Từ thứ 7 ngày 01/02/2014 đến hết thứ 4 ngày 05/20/2014)

Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Năm

06

- Học bình thường - Nộp báo cáo sau Tết - Trồng cây - Xây dựng bài giảng E-Learning

Sáu

07

- Học bình thường - Họp HT tháng 2/2014 - Xây dựng bài giảng E-Learning - Thực hiện bán trú

Bẩy

08

- Học bù nghỉ Tết Nguyên đán - Xây dựng bài giảng E-Learning

CN

09

- Nghỉ

Hai

10

- Học bình thường - Nộp bài giảng E-Learning - 16h30 Họp Hội đồng Sư phạm

Ba

11

- Học bình thường - HP chấm bài giảng E-Learning tại PGD

12

- Học bình thường - PGD dự giờ tại BCG - Hội nghị giao quân tại UBND xã - 14h Tuyền họp GVTD tại PGD

Năm

13

- Học bình thường - PGD dự giờ tại ĐVăn

- HT tập huấn công tác Đảng tại Nhà Văn hóa huyện.

Sáu

14

- Học bình thường

Bẩy

15

- BD HSG, Phụ đạo HS yếu, chuẩn bị thi GVCN giỏi cấp trường

CN

16

- Nghỉ

Hai

17

- Học bình thường - Nộp hồ sơ thi GVCN giỏi

Ba

18

- Học bình thường

19

- Học bình thường - PGD dự giờ tại MN - Thi GVCN giỏi cấp trường

Năm

20

- Học bình thường - 10h họp ban huấn luyện TDTT tại PGD

Sáu

21

- Học bình thường  Tập huấn VNE tại TH BCG (BGH, Thủy, Huyền, Lan) - 14h Họp CMHS giỏi TDTT tại PGD.

Bẩy

22

- BD HSG, Phụ đạo HS yếu

CN

23

- Nghỉ

Hai

24

- Học bình thường - 14h tập trung HSGTDTT tại TH Nguyễn Hữu Tiến - HT lấy đề khảo sát HSG lớp 5.

Ba

25

- Học bình thường - Khảo sát HSG lớp 5 tại TH Đồng Văn đi coi tại Hòa Mạc: HT + Sanh - Nộp báo cáo tháng + Kết quả thi GVCN giỏi cấp trường

26

- Học bình thường - Hương, Nguyệt chấm bài khảo sát tại

TH Hòa Mạc - 14h họp Tổng phụ trách

Năm

27

- Học bình thường - Thanh tra chuyên ngành TH Tiên Yên

Sáu

28

- Học bình thường - Thanh tra chuyên ngành TH Tiên Yên

 

Comments