Công tác tuần


            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1        

     (Từ ngày 09/9/2013 đến ngày 14/9/2013)

TRỰC TUẦN: 5A

                                   Những công việc trọng tâm trong tuần

- Xây dựng và ổn định tổ chức, nền nếp các lớp. Tập huấn đội sao đỏ, xây dựng tiêu chí đánh giá nền nếp.

- Thực hiện chương trình tuần 1, học Tiếng Anh, BD HSG - Làm phổ cập

- Bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên thư viện giỏi cấp cụm

- Duyệt phân công chuyên môn với Phòng Giáo dục

- Họp Ban đại diện, họp CMHS toàn trường.

-  Hoàn thành hồ sơ phổ cập, xây dựng kế hoạch toàn diện,

- Kiểm tra nền nếp đầu năm của các lớp

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

09/9

 

- Tập trung đầu tuần - Ký giáo án

- Học bình thường

 

- Học bình thường - HSG 3 (Hải)

- HT duyệt phân công chuyên môn với PGD

- Hạnh chuẩn bị thi GVTV giỏi C3

- Tập huấn đội sao đỏ (Vân-Hiền)

        Ba

10/9

- Học bình thường

- Thi GV thư viện giỏi tại ĐVăn (HT,HP +DHạnh)

- Học bình thường

- HSG 5 (Nguyệt)

- Tập huấn đội sao đỏ (Vân-Hiền)

 

11/9

 

- Học bình thường

- Các lớp gửi giấy mời họp CMHS

- Học bình thường

- HSG 3,4 (Thủy, Tú)

- 14h30 Họp ban đại diện CMHS

- 15h nộp dự thảo kế hoạch

 

Năm

12/9

- Học bình thường

 

 

- Học bình thường

- 14h họp CMHS toàn trường

(Chuẩn bị 5B)

- Tập huấn đội sao đỏ (Vân-Hiền)

 

Sáu

13/9

- Học bình thường - Ký giáo án

- Kiểm tra nền nếp đầu năm

- HT tập huấn tại Lý Nhân

- Học bình thường

- Khối 2 dạy 2C

- Vệ sinh trường lớp

 

Bảy

14/9

- HT tập huấn tại Lý Nhân

- Làm phổ cập

HSG 4,5 (Hạnh, Hương)

 

 

CN

15/9

 

 

 

 

        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2       

 (Từ ngày 16/9/2013 đến ngày 20/9/2013)

TRỰC TUẦN: 5B

                                  Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 2, ổn định các nền nếp trong nhà trường, duy trì kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học Tiếng Anh.

- Thực hiện kế hoạch nuôi ăn bán trú,

- Thi giáo viên thư viện giỏi cấp huyện

- Duyệt kế hoạch năm học, tập huấn công tác phổ cập

- Đại hội chi đội điểm (4A)

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

16/9

- Tập trung đầu tuần - Học bt

- Thực hiện bán trú

- Nộp báo cáo.

- K2 dạy 2C

- Tú, Vân dạy 3A

- Học bt - HSG: TV3, Toán 4

- 14h HT, HP tập huấn công tác phổ cập tại PGD

- Thi GVTVG (Lý thuyết)

- K1 dạy 2C - Vân 3A

       Ba

17/9

- Học bình thường

- K2 + Cương dạy 2C

- HT + Lan, Hồi dự sơ kết Tiếng Anh cấp tỉnh

- Học bình thường - HSG Toán 5

- Thi GVTVG (Thực hành)

- Chi dạy 2C

       Tư

18/9

- Học bình thường

- K2 + Cương dạy 2C

- HSG: Toán 3, TV 4, 5

 

Năm

19/9

Nghỉ Tết Trung thu

 

 

Sáu

20/9

 

- Học bt

- HT duyệt KH tại TH Hoàng Đông

- Đại hội chi đội điểm 4A

- Học bt  

      Bảy

21/9

- HSG 3,4,5

- Anh 5B

- HSG 3,4,5

 

CN

22/9

 

 


                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3       

               (Từ ngày 23/9/2013 đến ngày 28/9/2013)

TRỰC TUẦN: 5C

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thi đua lập thành tích chào mừng hội nghị cán bộ công chức năm học 2013 - 2014 và Đại hội các chi đội.

- Thực hiện chương trình tuần 3, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3,4,5

- Khảo sát chất lượng đầu năm khối 2,3,4,5

- Duyệt thống kê phổ cập, giáo viên Tiếng Anh dự tập huấn chuyên môn

- Tiếp tục ổn định xây dựng các nền nếp, kiểm tra nền nếp các lớp

-  Hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT, Bảo Việt.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

23/9

- Tập trung đầu tuần - Học bt

- Nộp KH kiểm tra + báo cáo CNTT + danh sách, tiền BHYT, Bảo Việt

- Học bình thường - HSG TV3, Toán 4

- Hiền dạy MT tiết 2 (3B)

 

Ba

24/9

- Học bình thường

- Nộp danh sách lớp, làm danh sách phòng thi (Sanh)

- TPT họp tại PGD

- Học bình thường - HSG Toán 5

- HP duyệt thống kê phổ cập + nộp báo cáo tháng

- Tú tiết 1: 4B, tiết 2: 4C

25/9

- Học bình thường

- Hồi dạy bù TA Phonic

- Học bình thường

- 15h HP nhận đề khảo sát tại PGD

    Năm

26/9

- Khảo sát chất lượng đầu năm khối 4,5 - HSG Toán 3

- Anh 3B

- Khảo sát chất lượng đầu năm khối 2,3

- HSG TV 4, 5

- Anh 4C, 5B

 

Sáu

27/9

 

- Chấm bài khảo sát chất lượng đầu năm

- GV Tiếng Anh tập huấn chuyên môn tại Phủ Lý

- Chuẩn bị HNCBCC

- Hội nghị cán bộ công chức năm học 2013 – 2014 (dự kiến)

 

 

Bảy

28/9

- Học bình thường bù bài thứ 5

 

- Học bình thường bù bài thứ 6

 

 

CN

29/9

 

 


                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4       

            (Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 05/10/2013)

TRỰC TUẦN: 4A

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 4. Thực hiện kế hoạch học buổi 2, bồi dưỡng HSG 3,4,5, phụ đạo học sinh yếu. Duy trì các nền nếp của đội, các nền nếp về học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Họp Hiệu trưởng, họp kế toán tháng 10

- Họp hội đồng sư phạm triển khai công tác tháng 10

- Chuẩn bị tốt các điều kiện dón đoàn giám sát của HĐND huyện.

- Tố chức các chi đội, đại hội liên đội

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Hai

30/9

- Tập trung đầu tuần, ký giáo án

- Học bình thường

- Học bình thường - HSG

- Đại hội các chi đội

Ba

01/10

- Học bình thường 

- Học bình thường -  HSG

- Đón đoàn giám sát của HĐND huyện

 

02/10

- Học bình thường

- Họp HT tháng 10

- Học bình thường - HSG

Năm

03/10

- Học bình thường - Họp kế toán

 

- Học bình thường - HSG

 

Sáu

04/10

- Học bình thường, ký giáo án

 

- Đại hội Liên đội

- 16h Họp Hội đống SP

 

Bảy

05/10

- BDHSG

- Anh 5B

 

CN

06/10

 

 


                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5      

            (Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 12/10/2013)

TRỰC TUẦN: 4B

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 5, thực hiện nghiêm túc kế hoạch học buổi 2, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu,  khảo sát chất lượng HSG lớp 5

- Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDTHĐĐT mức độ 2

- Tham gia tập huấn chuyên môn phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” cấp huyện,

- Kiểm tra chuyên đề hồ sơ giáo viên

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

07/10

 

- Tập trung đầu tuần, ký giáo án

- Học bình thường

- Kiểm tra công nhận phổ cập, đoàn đoàn (HP + Tuyền) Đi TH Hoà Mạc (HT, Tú, Hồi)

- Học bình thường - HSG

- Nộp đề khảo sát HSG 5

- 16h30 SHCM tổ

Ba

08/10

- Học bình thường

- Khảo sát HSG 5 (đ/c Hiền)

- Học bình thường - HSG

- Dự giờ đ/c Hồng

 

09/10

- Học bình thường

- HT dự thi GVTVG tại Sở GD&ĐT

- Học bình thường - HSG

 

Năm

10/10

- Học bình thường

- GV gắp thăm bài Hội giảng đợt 1

 

 

- Học bình thường - HSG

- Gv nộp KH cá nhân

- HT duyệt KH dạy buổi 2, BDHSG, phụ đạo HS yếu

 

Sáu

11/10

- Tập huấn phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” cấp huyện

 

- Học bình thường

- GV nộp hồ sơ cá nhân

- Tổng vệ sinh trường lớp

 

Bảy

12/10

- BD HSG - Phụ đạo HS yếu

- Kiểm tra hồ sơ GV

 

- BDHSG

CN

13/10

 

 


                 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6     

            (Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 19/10/2013)

TRỰC TUẦN: 4C

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 6, học buổi 2, bồi dưỡng học sinh giỏi, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ chức kỷ niệm đón thư Bác 15/10, phát động phong trào thi đua hội giảng, hội học, thi giáo viên giỏi,VSCĐ trong giáo viên và học sinh, tham dự lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Tổ chức Hội giảng cấp trường vòng 1(12 tiết)

- Duyệt đăng ký thi đua với Phòng giáo dục

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Hai

14/10

- Tập trung đầu tuần - Ký giáo án

- Học bình thường

- Học bình thường  - HSG

 

Ba

15/10

- Học bình thường - Kỷ niệm 15/10

- HT, HP dự hội nghị tại xã

- Học bình thường  - HSG

16/10

- Học bình thường

- HT duyệt đăng ký thi đua tại PGD

- Học bình thường  - HSG

 

Năm

17/10

- Học bình thường

- Họp HT

- Học bình thường - HSG

- Hội ý BGK hội giảng trường

Sáu

18/10

- Học bình thường - Ký giáo án

- Dự kỷ niệm 20/10

- Học bình thường

- Chuẩn bị hội giảng cấp trường

 

Bảy

19/10

Hội giảng cấp trường (4 tiết/ nhóm)

 

 

 

Hội giảng cấp trường (2 tiết/ nhóm)

- Rút kinh nghiệm

- HSG Tiếng Anh

 

CN

20/10

 

 

 


                   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7      

            (Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 26/10/2013)

TRỰC TUẦN: 3A

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 7, học buổi 2, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, đẩy mạnh  phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Kiểm tra nền nếp SHTT tháng 10

- Duyệt KH dạy buổi 2 với PGD

- Tiếp tục Hội giảng cấp trường vòng 1 (11 tiết)

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

21/10

 

- Tập trung đầu tuần - Ký giáo án

-  Học bình thường

- Kiểm tra nền nếp SHTT tháng 10

- Nộp tiền tài liệu, mũ sổ LL…

- Học bình thường - HSG

- Lan NN họp tại Sở GD

 

Ba

22/10

- Học bình thường

 

- Học bình thường - HSG

23/10

- Học bình thường

 

- Học bình thường - HSG

Năm

24/10

- Học bình thường

- Kiểm tra HĐSP đ/c Hà

- Học bình thường - HSG

 

Sáu

25/10

 

- Học bình thường  - Ký giáo án

- HT duyệt KH dạy buổi 2, nộp báo cáo tháng 10

 

- Học bình thường

- HSG 4,5

- Đ/c Hiền họp TPT

- Tổng vệ sinh trường lớp

 

Bảy

26/10

- Hội giảng cấp trường

- GV Tiếng Anh sinh hoạtchuyên môn tại TH Đồng Văn

- Hội giảng cấp trường

- Rút kinh nghiệm

- HSG Tiếng Anh

CN

27/10

 

 

 

 


               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8      

            (Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 02/10/2013)

TRỰC TUẦN: 3B

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 8, duy trì học buổi  2, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, đẩy mạnh  phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tiếp tục thi GVG cấp trường môn Tiếng

- Họp hiệu trưởng, họp hội đồng tháng 11/2013

- Họp cha mẹ học sinh giỏi lớp 5, duyệt để HSG với PGD.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Hai

28/10

- Tập trung đầu tuần

- Học bình thường

- Giáo viên nộp đề HSG 3,4,5

- Học bình thường - HSG 3,4

- Nhập đề HSG về PGD

Ba

29/10

- Học bình thường

- Hội giảng môn Tiếng Anh

- HP đi thanh tra TH Mộc Bắc

- Học bình thường - HSG 5

30/10

- Học bình thường

- HP đi thanh tra TH Mộc Bắc

 

- Học bình thường - HSG 3,4

Năm

31/11

- Học bình thường

- Họp phụ huynh HSG lớp 5

- Học bình thường -  HSG 5

- HP duyệt đề HSG 3,4,5 tại PGD

Sáu

01/11

- Học bình thường - Ký giáo án

 

- Học bình thường

- HT họp tháng 11 tại PGD

 

Bảy

02/11

HSG 3,4,5

Phụ đạo HS yếu

HSG 3,4,5

 

 

CN

03/11

 

 

 


                   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9      

            (Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 09/11/2013)

TRỰC TUẦN: 3C

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 9, học buổi 2, bồi dưỡng học sinh giỏi, dự giờ chuẩn bị bài cho 04 giáo viên các môn (TA, ÂN, MT, TD) dự thi GVG cấp huyện.

- Họp hiệu trưởng, họp kế toán. Họp chi bộ tháng 11/2013.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I

- Chuẩn bị các nội dung cho ngày hoạt động cao điểm 20.11: Tập luyện TDTT, văn nghệ, báo tường, báo ảnh…

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

4/11

- Tập trung đầu tuần - Ký giáo án

- Học bình thường

- Họp HT tháng 11

- Học bình thường - HSG 3 (Hải)

- Dự giờ GV hội giảng

 

Ba

05/11

- Học bình thường

- Dự giờ GV hội giảng

- 8h Họp Kế toán

 

- Học bình thường - HSG 5

- Dự giờ GV hội giảng, Chi 5A, Sanh 3A

- HT họp BCĐ hội giảng

 

06/11

 

- Học bình thường

- 4 GV thi bài nhận thức tại BCG

- HT dự HN thi đua tại Sở GD

- Tập huấn công tác y tế trường học (Lan Anh)

- Học bình thường - HSG 3

- Sanh 3C

 

 

Năm

07/11

- Hội giảng huyện cụm số 3 tại TH Hoàng Đông

- HSG 3,5 

- Hội giảng huyện cụm số 3 tại TH Hoàng Đông

- HSG 3,5 

Sáu

08/11

- Hội giảng huyện cụm số 3 tại TH Hoàng Đông

- HSG 4,5 

- Hội giảng huyện cụm số 3 tại TH Hoàng Đông

- HSG 5 

 

Bảy

09/11

- Học bù bài thứ 5

 

- Học bù bài thứ 6

 

CN

10/11

 

 

 

 

 


             KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10      

            (Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 16/11/2013)

TRỰC TUẦN: 2A

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 10, học buổi 2, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tiếng Việt và TDTT. Ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ giữa HKI

- Tổ chức tuần dạy tốt, học tốt “Hoa điểm 10 tặng thầy cô giáo” và các hoạt động tập thể kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Các khối lớp triển khai làm báo tường báo ảnh, tập luyện văn nghệ

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh toàn trường.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Hai

11/11

- Tập trung đầu tuần -

- Học bình thường

- Học bình thường  - HSG 3,4

Ba

12/11

- Học bình thường

- HSG TV5 - K5 + Thảo 5B

- Khám sức khỏe định kỳ cho HS

- Thi GVG cụm 1

- Thi cờ 

- Học bình thường - HSG 5

- Ký duyệt các kế hoạch

- 16h30 họp chi bộ

 

13/11

- Học bình thường

- Thi GVG cụm 1

 

- Học bình thường - HSG 3,4

- 13h đón đoàn kiểm tra công tác vệ sinh trường học

 

Năm

14/11

- Học bình thường

- HSG Toán 5 - K5 + Hồng 5A

- HT, CTCĐ dự hội nghị thi đua

- Chi, Điệp 3B

- Học bình thường -  HSG 5  

 

Sáu

15/11

- Học bình thường

- Báo cáo kết quả thu quỹ hội CMHS

- Học bình thường

- Tổng vệ sinh trường lớp

 

Bảy

16/11

- Học bù bài thứ 2

 

- Học bù bài thứ 2

 

CN

17/11

 

 

 

 

 

               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11      

            (Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 23/11/2013)

TRỰC TUẦN: 2B

              Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 11, duy trì học buổi 2 học bù các ngày nghỉ hoạt động tập ththeerduy trì lịch bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tổ chức các hoạt động tập thể kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

+ Mít tinh kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, khen thưởng giáo viên năm học 2012 - 2013, sơ kết đợt thi đua.

+ Thi văn nghệ của học sinh các lớp.

- Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

18/11

- Tập trung đầu tuần – Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông.

- Học bình thường.

- Học bình thường - HSG 3

- Chấm báo tường báo ảnh

- Chuẩn bị 20/11

 

Ba

19/11

- Kỷ niệm 20/11 với học sinh, thi văn nghệ

 

- Vệ sinh trường lớp: khối 4,5

- Chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 20/11

- Họp hội đồng

 

20/11

- Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hội trường UBND xã Duy Minh

 

   Năm

21/11

- Học bình thường

- HSG 3, 5 Nguyệt)

- Học bình thường, HSG 5

 

    Sáu

22/11

- Học bình thường

- HSG 4

- Nộp báo cáo HS khuyết tật

- Học bình thường

 

 

Bảy

23/11

- HSG 3,4,5

- Phụ đạo HS yếu

- Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường.

- HSG 3,4,5

 

 

CN

24/11

 

 

 

                                     

                                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12                                               

(Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 30/11/2013)

Trực tuần: 2C

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 12, nâng cao chất lượng dạy buổi 2, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

- Tổ chức cho học sinh toàn trường kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh.

- Nộp báo cáo tháng, thống kê chất lượng,  họp Tổng phụ trách định kỳ.

- Tham gia lớp tập huấn quản trị Website đúng thành phần, thời gian

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

25/11

 

- Tập trung đầu tuần - Học bình thường

- Nộp báo cáo tháng

- Các lớp nộp danh sách, chuẩn bị danh sách phòng kiểm tra

- Học bình thường - HSG 3,4

 

     Ba

26/11

Kiểm tra định kỳ GHKI khối 4,5

- HSG 3 (Thủy)

Kiểm tra định kỳ GHKI khối 1,2,3

- HSG 4, 5

- 14h Họp TPT tại PGD

    

27/11

- Chấm bài KTĐK

- HSG 3,4,5

- Chấm bài KTĐK - Lên thống kê chất lượng

- HSG 3,4,5

- Các nhóm thu thập thông tin MC

    Năm

28/11

- Học bình thường - HSG 5

- Tập huấn quản trị Website tại Chuyên Ngoại (HP+Sanh)

- Học bình thường - HSG 3,5

- 14h nộp thống kê chất lượng + Đề kiểm tra, biểu điểm chấm

    Sáu

29/11

- Học bình thường - Ký giáo án

- HP chấm thi GVG cụm 4

- Kiểm tra hoạt động giáo viên (Đ/c Huyền)

- Học bình thường

 

    Bảy

30/11

- HSG 3,4,5

- Phụ đạo HS yếu

- HSG 3,4,5

     CN

01/12

 

 

 

                         KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13             

                    (Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 07/12/2013)

Trực tuần: 1A

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 13, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Dự tập huấn hỗ trợ kỹ thuật dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD

- Tổ chức cho giáo viên Tiếng Anh tham gia tuyển chọn giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh

- Họp hiệu trưởng, Họp kế toán, Họp Hội đồng Sư phạm, họp chi bộ triển khai công tác tháng 12

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

02/12

- Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD tại trường

- HSG 3,4,5

- HSG 3,4,5

     Ba

03/12

- Học bình thường - HSG5

 

- Học bình thường

- 13h30 Họp HT tháng 12 tại PGD

    

04/12

- Học bình thường

- 8h Họp Kế toán

- Học bình thường

- 15h30 Họp Hội đồng tháng 12

Năm

05/12

- Học bình thường - HSG5

- Tuyển chọn GVG Tiếng Anh cấp tỉnh tại DMinh

- Học bình thường

     Sáu

   06/12

- Học bình thường - Ký giáo án

- HSG 3

- GVG nộp SKKN+ Bài tự chọn

- Học bình thường

- 16h họp chi bộ

 

    Bảy

07/12

- BD HSG

- Phụ đạo học sinh yếu

- BD HSG

 

     CN

08/12

- BD HSG

  

- BD HSG

 


 

                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14                                                                                                Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 14/12/2013)

Trực tuần: 1A

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 14, duy trì nền nếp dạy và học, các nền nếp khác của đội chuẩn bị kiểm tra chéo công tác đội.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt 3,4,5 chuẩn bị thi vòng 1 và phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tham dự tổng kết thi GVG cấp huyện, tổ chức cho 02 giáo viên Tiếng Anh tập huấn và dự thi bài kiểm tra năng lực thi GVG cấp tỉnh.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

    Hai

09/12

- Tập trung đầu tuần -  Học bt

- Tổng kết Hội thi GVG tại TH Đọi Sơn (BGH +5 GV)

- GV TA dạy tại Duy Minh (2 tiêt)

- Học bình thường - HSG 3,4

- 4B (t1), 3B(t3) học TD

     Ba

10/12

- Học bình thường - HSG 3,5

- K3 + Hiền dạy 3C; K5 + Tuyền dạy 5B

- GVTA làm bài kiểm tra năng lực tại TH Minh Khai - Phủ Lý

- Học bình thường - HSG 4, 5

- Tú (hoặc Hạnh) dạy 5A

- GV TA dạy tại Đồng Văn (3 tiết)

    

11/12

- Học bình thường

- Chấm SKKN GVG tại Sở GD 

- GV TA dạy tại Đồng Văn (3 tiết)

- Học bình thường - HSG 4,5

- 4C học Tin, 3C học bt

- GV TA dạy tại Đồng Văn (3 tiết)

    Năm

12/12

- Học bình thường - HSG 5

- Hải, Hồng, Hà dạy 5A

- GVTA bốc thăm bài dạy tại Sở GD

- Học bình thường - HSG 3, 5

- Thủy 5B

 

    Sáu

13/12

- Học bình thường  - HSG 3

- Sanh, Thảo, Vân dạy 3C

 

- Học bình thường

- HSG 4 - (Hồng dạy 4B)

- Hằng nộp tiền tài liệu tại PGD

    Bảy

14/12

- BD HSG các môn

- Phụ đạo học sinh yếu

- GV TA dạy (3 tiết)

- BD HSG các môn

- GV TA dạy (3 tiết)

    CN

15/12

- HSG 3,4,5

- GV TA dạy (3 tiết)

- HSG 3,4,5

- HT họp tại xã

            

 

                                  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15                                   

     (Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 21/12/2013)

Trực tuần: 1B

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 15, duy trì lịch học buổi 2, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm phụ đạo học sinh yếu,

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội thi GVG môn Tiếng Anh cấp tỉnh đặt tại trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục

- Tham gia tập huấn CNTT theo đúng kế hoạch, triển khai thu Kế hoạch nhỏ đợt 1 năm học 2013 - 2014

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

16/12

- Tập trung đầu tuần - Học bt

- HT dự Đại hội MTTQ xã DMinh

- Tập huấn CNTT: HP, Lan, Huyền, Hải, Cương, Sanh.

- Học bình thường

 

Ba

17/12

- Học bình thường - HSG 3,5

- K3 + Hiền dạy 3C; K5 + Tuyền dạy 5B

- Dự giờ GVG 

- Học bình thường - HSG 4, 5

- Tú dạy 5A

- Thu KHN đợt 1 Hiền, Vân

 

   

18/12

- Học bình thường

 

- HSG 3,4,5

- Chuẩn bị thi GVG cấp tỉnh

    Năm

19/12

HỘI THI GVG MÔN TIẾNG ANH CẤP TỈNH

- HSG 5

- HSG 3,5

 

    Sáu

20/12

- Học bình thường 

- HP duyệt đề HSG 3,4,5

- Học bình thường

 

   Bảy

21/12

- Học bình thường bù bài thứ 5

 

- Học bình thường bù bài thứ 5

- Tổng vệ sinh trường lớp

   CN

22/12

- HSG 3,4,5

 

- HSG 3,4,5

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 28/12/2013)

Trực tuần: 1C

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 16, duy trì lịch học buổi 2, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, quan tâm phụ đạo học sinh yếu.

- Tập trung nâng cao chất lượng đại trà, kết hợp ôn tập hết học kỳ I .

- Đón đoàn kiểm tra công tác Đội đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt

- Dự tổng kết hội thi GVG cấp tỉnh đúng kế hoạch, nộp các báo cáo tháng 12.

- Hoàn thành kế hoạch thu chi ngân sách năm 2013.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

23/12

- Tập trung đầu tuần -  Học bt

- Kiểm tra chéo công tác Đội, đi TH Tiên Ngoại (HT, Hiền, Sanh)

- Anh 4BA

- Học bình thường - HSG 3,4 (Hải, Hạnh)

 

Ba

24/12

 

- Học bình thường

- HSG 3,4,5(Thủy, Tú, Hương)

- GVTA dự tổng kết hội thi GVG cấp tỉnh tại Sở GD&ĐT

- Học bình thường  

- HSG 4,5 (Hạnh, Nguyệt)

 

 

25/12

- Học bình thường - KTHĐGV 1B

- Nộp báo cáo tháng

- HSG 3,4,5(Hải, Hạnh, Hương)

- Học bình thường

- HSG 3,4,5 (Thủy, Tú, ……)

- 14h Họp TPT

    Năm

26/12

- Học bình thường

- HSG 3,4,5(Thủy,Hạnh, Nguyệt)

- Học bình thường

- HSG 3,5 (Hải, Hương)

     Sáu

27/12

- Học bình thường

- HSG 3,4,5(Thủy, Tú, Nguyệt)

 

- Học bình thường

- Tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị thi HSG vòng 1

     Bảy

28/12

- BDHSG

- Phụ đạo HS yếu

- BDHSG

 

     CN

29/12

- BDHSG

 

 

- BDHSG

- 15h HT +Cương lấy đề thi HSG 3,4,5 vòng 1

 

 

                               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17    

                          (Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 04/01/2014)

Trực tuần: 1D

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 17, tổ chức học bù ngày nghỉ tết dương lịch, tăng cường phụ đạo học sinh yếu, duy trì học buổi 2, ôn tập nâng cao chất lượng đại trà.

- Tổ chức cho 35 học sinh giỏi khối 3,4,5 dự thi vòng 1 theo đúng kế hoạch, tổ chức cho học sinh khối 12, kiểm tra chất lượng học Tiếng Anh Phonic

- Tổ chức cho học sinh khối 1,2,3,4,5 thi giải toán trên mạng cấp trường

- Tổ chức cho đảng viên tham gia học Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 8 - khóa XI  - Quyết toán thu chi ngân sách HKI năm học 2013 - 2014.

- Tổ chức kiểm kê tài sản cố định hết năm 2013

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

      Hai

30/12

- Tập trung đầu tuần - Học bt

- Thi HSG 3,4,5 tại TH Đồng Văn (HP + Tuyền)

- Đi TH Đọi Sơn (HT + Hiền, Sanh)

 - Học bình thường

      Ba

31/12

- Đảng viên học Nghị quyết

- Kiểm tra Tiếng Anh Khối 1,2

- Học bt: 3A, 4B

- Anh 5A, 3B

     

01/01/2014

- Nghỉ Tết dương lịch

 

 

    Năm

02/01

- Học bình thường

 

- Học bình thường bù bài thứ 4

 

     Sáu

03/01

 

- Học bình thường

- Họp HT tháng 1/2014

- Thi giải toán trên mạng cấp trường

- Học bình thường

      Bảy

04/01

- Học ôn tập

 

- Học ôn tập

- 16h Họp hội đồng SP

     CN

05/01

Nghỉ

 

 

                                KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18   

                        (Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 11/01/2014)

Trực tuần: 5A

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình tuần 18, ôn tập, kiểm tra định kỳ hết học kì I

- Tổ chức coi chấm KTĐK đúng kế hoạch, nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng thực chất kết quả học tập của học sinh.

- Bồi dưỡng cho học sinh luyện tập thi Olympic Tiếng Anh , tổ chức cho khối 3,4,5 dự thi cấp huyện đạt kết quả cao. Bồi dưỡng HSG TDTT

- Tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Pháp lệnh số 16/2001 của UBTVQHK12.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

06/01

- Tập trung đầu tuần

- Học bình thường

- Các lớp nộp danh sách HS

- Học bình thường

 

     Ba

07/01

- Học bình thường

 

- Học bình thường

- 15hHT + Cương lấy đề tại PGD

- Nộp danh sách học sinh thi ioe cấp huyện, nộp tiền tài liệu

 

08/01

- KTĐK khối 1,2,3 Môn Tiếng Việt

- BDHS thi ioe khối 4,5, TDTT

- KTĐK khối 1,2,3 Môn Toán, Môn Tin học lớp 3

- BDHS thi ioe khối 4,5, TDTT

 

Năm

09/01

- KTĐK khối 4,5 Môn Tiếng Việt

- BDHS thi ioe khối 3

- KTĐK khối 4,5 Môn Toán, Môn Tin học lớp 4

- BDHS thi ioe khối 3,5; TDTT

      Sáu

10/01

- Chấm bài KTĐK (GV Văn hóa)

- KTĐK Khoa, Sử, Địa khối 4,5

- BDHS thi ioe 3,4,5, TDTT

- Nộp biên bản tự kiểm tra về thu chi

- Chấm bài KTĐK (GV Văn hóa)

- Lên điểm, thống kê chất lượng (GV ít giờ)

- BDHS thi ioe 3,4,5, TDTT

     Bảy

11/01

- Thi Olympic Tiếng Anh khối 3,4,5 cấp huyện tại Đồng Văn

- BD HS TDTT

 

    CN

12/01

Nghỉ

 

 

                                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19

                                (Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 18/01/2013)

Trực tuần: 5C

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Tổ chức cho học sinh khối 3,4,5 kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 môn Tiếng Anh đúng kế hoạch nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng thực chất.

- Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh hết học kỳ 1 hoàn thành các báo cáo.

- Tổ chức cho học sinh khối 1,2,3,4,5 học bù chương trình tuần 18, duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi 3,4,5.

- Tổ chức cho đảng viên dự hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

13/01

- Tập trung đầu tuần

- Học bình thường

- 7h30 Chấm thi HSG 3,4,5 tại TH Hòa Mạc Thủy, Tú, Nguyệt)

(HSG 3B, 4A), Hiền 5A

- Thi cờ vua cấp cụm tại TH Hoàng Đông (HT, Cương, Tuyền)

-  Học bình thường khối 1,2, 3A, 5C

HSG 3,4,5(Hải, Hạnh, Hương)

- Anh 3B, 4A

 

 

Ba

14/01

- Học bình thường: 1BD, 2BC, 3A, 4B - Anh 5A

- HSG 3,4,5 (Thủy, Tú, Nguyệt)

- Đảng viên họp đảng bộ

- HP tập huấn  tại PGD

- Học bình thường - Anh 3A,

- Các lớp báo cáo kết quả xếp loại HK, HL

- HSG 5 (Hương)

    

15/01

- KTĐK môn Tiếng Anh khối 3

- HSG 4,5 (Hương, Nguyệt)

- Sinh hoạt chuyên môn

 

    Năm

16/01

- KTĐK môn Tiếng Anh khối 4

- HSG 3,5 (Hải, Nguyệt)

- Học bình thường

- HSG 3 (Hải)

     Sáu

17/01

- KTĐK môn Tiếng Anh khối 5

- Học bình thường

- Học bình thường

- HSG 5 (Huyền)

- Chấm bài KTĐK môn Tiếng Anh

     Bảy

18/01

- Học bình thường bù bài thứ 2

(14/01/2013)

- Chấm bài KTĐK môn TAnh

- Học bình thường

- Chấm bài KTĐK môn Tiếng Anh

CN

19/01

 

 

 

 

                                         KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 

                                  (Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 25/01/2014)

Trực tuần: 5C

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình học kỳ 2 (tuần 19), duy trì tốt các nền nếp dạy và học; sinh hoạt tập thể... Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học buổi 2, dự tập huấn chuyên môn về thiết kế bài giảng E-Learning

- Họp thi đua đánh giá kết quả học kỳ I, tổ chức họp CMHS lần 3, sơ kết HKI, triển khai kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán.

- Tổ chức cho học sinh giao lưu văn hóa nghệ thuật với học sinh trung tâm nghệ thuật tình thương.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

20/01

- Tập trung đầu tuần 

-  Học bt chương trình tuần 19

- Tập huấn CNTT (HP, Thủy, Hồng)

- Chi, Quỳ Điệp: 3B; Tú , Hiền: 4A

- Học bình thường

- HSG 3,4 (Hải, Hạnh)

- Nộp tiền + báo cáo giữa năm , trước Tết, V.EMIS

- 16h30 Họp tổ chuyên môn

      Ba

21/01

- Học bình thường

- Học bình thường

- HSG 5 (Nguyệt)

 

22/01

- Học bình thường

- HT, CTCĐ dự HN Sơ kết học kỳ I

- 3A: T 1,2 học TA, T3,4 Chi

- Học bình thường-HSG 4 (Tú)

- 14h họp ban thi đua

- Nguyệt 5A; 1C, 3B, 5B nghỉ 

    Năm

23/01

- Học bình thường

- Các lớp nộp danh sách học sinh khen thưởng HKI (2HS/lớp) + Gửi giấy mời họp CMHS.

- Học bình thường

- HSG 3,5 (Thủy, Hương)

3B học bt

 

     Sáu

24/01

- Học bình thường

- Chuẩn bị họp CMHS, sơ kết HKI

- 14h họp CMHS toàn trường,

- Tiếng Anh HSG5, ioe lớp 4

    Bảy

25/01

Sơ kết HKI, Họp HĐSP

 

     CN

26/01

Nghỉ Tết nguyên đán  từ 26/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014

                                      (Từ 26 Tết đến hết ngày mồng 6 Tết)

   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21

        (Từ ngày 03/02/204 đến ngày 08/02/2014)

Trực tuần: 4A

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện dạy bù chương trình tuần 20, duy trì tốt nền nếp dạy và học, các nền nếp khác của nhà trường của đội...

- Tham gia Tết trồng cây trong nhà trường và địa phương.

- Mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đội đợt 3/2 cho 45 học sinh lớp 3

- Nộp báo cáo sau Tết

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

03/02

Nghỉ Tết Nguyên đán

 

     Ba

04/02

Nghỉ Tết Nguyên đán

 

    

05/02

Nghỉ Tết Nguyên đán

 

    Năm

06/02

- Gặp mặt đầu xuân

- Học bình thường bài thứ 2

- Nộp báo cáo sau Tết

- Tham gia trồng cây

- Xây dựng bài giảng E- Learning

     Sáu

07/02

- Học bình thường bài thứ 3

- HSG 5 - Vân 5A

- Học bình thường bài thứ 4

    Bảy

08/02

- Học bình thường bài thứ 5

-  HSG 5 - Vân 5B

 Học bình thường bài thứ 6

    CN

09/02

 

 

 

    

                            KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22              

                      (Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 15/02/2014)

Trực tuần: 4B

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình học tuần 21, duy trì tốt các nền nếp dạy và học. Tăng cường bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu.

- Hoàn thành bài giảng E-Learning nộp PGD, nộp bài viết thư quốc tế UPU

- Họp Hội đồng Sư phạm tháng 2/2014

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

10/02

- Tập trung đầu tuần

- Học bình thường - HSG5 (Nguyệt)

- Nộp bài giảng E-Learning

- Học bình thường - HSG 3,4

- 16h30 Họp Hội đồng SP

 

      Ba

11/02

- Học bình thường - HSG5 (Hương)

- Học bình thường - HSG 5

 

12/02

- Học bình thường

- Vân, Vân, Hồng biểu diễn văn nghệ tại xã (Tiết 1)

- Học bình thường - HSG 3,4

 

    Năm

13/02

- Học bình thường - HSG5 (Nguyệt)

- Học bình thường - HSG 4,5

 

      Sáu

14/02

- Học bình thường - HSG5 (Hương)

 

- Học bình thường - HSG 3

 

 

Bảy

15/02

- HSG 3,4,5

- Phụ đạo học sinh yếu

 

- HSG 3,4,5

- GVCN chuẩn bị nội dung thi GVCN giỏi.

     CN

16/02

 

 

   

                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23

                  (Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014)

Trực tuần: 4C

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình học tuần 22, duy trì tốt các nền nếp dạy và học; sinh hoạt tập thể, duy trì kế hoạch học buổi 2.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị cho HSG lớp 5 dự thi khảo sát vòng 2.

- Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014. Tham gia tập huấn “Mô hình trường tiểu học mới tại Việt Nam”.

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

 

Hai

17/02

- Tập trung đầu tuần - Ký giáo án

- Học bình thường - HSG 4,5

(Tú, Nguyệt) - Anh 5A

- Học bình thường - HSG 3,4

- Nộp hồ sơ thi GVCNG

 

      Ba

18/02

- Học bình thường - HSG 5 Hương

- GVTA SHCM tại TH Đồng Văn

- Học bình thường - HSG 3 Thủy

- Vân 3C

     

19/02

- Học bình thường - HSG5 Nguyệt

- HS nghỉ bán trú

- 14h bình bầu GVCNG

    Năm

20/02

- Học bình thường - HSG5 Nguyệt

 

-  Học bình thường - HSG 4,5

 

      Sáu

21/02

- Học bình thường - HSG 5 Hương

- Tập huấn VNE tại BCG

- 3C:Hải, Chi, Tuyền; 2A: Tú, Hồng; 1C khối 1+ Hiền

-  Học bình thường - HSG 3

 

     Bảy

22/02

- HSG 3,4,5

 

- HSG 3,4,5

 

     CN

23/02

- HSG 5

 

- HSG 5

 

    

 

                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24

             (Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 01/03/2014)

Trực tuần: 3A

Những công việc trọng tâm trong tuần

- Thực hiện chương trình học tuần 23, duy trì tốt các nền nếp dạy và học; sinh hoạt tập thể... Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học buổi 2, học môn tự chọn,  phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tổ chức cho học sinh giỏi khối 5 thi khảo sát vòng 2 đúng kế hoạch.

- Duy trì lịch BD HSG, học sinh thi ioe chuẩn bị dự thi cấp tỉnh.

- Ttổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn, CNTT, hiến máu tình nguyện đạt kết quả tốt.

- Kiểm tra hoạt động giáo viên theo kế hoạch.

 

 

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

     Hai

24/02

- Tập trung đầu tuần  - Ký giáo án

- Học bt - HSG 5 - Nguyệt

- Vân 5A

- Học bình thường - HSG 3,4,5

- Tập huấn CNTT (HP + Sanh)

- Vân 5B

      Ba

25/02

- Học bt - KS HSG lớp 5 tại THĐV đi coi thi tại TH Hòa Mạc (Vân ÂN)

- Nộp báo cáo tháng

- GV TD tập huấn CM;

-  Thủy, Sanh, Hồng tập huấn CNTT,

- Đón đoàn khảo sát dự án ATGT

- Học bình thường

- BD học sinh thi ioe

- Vân, Hiền tập văn nghệ

 

 

 

26/02

- Học bình thường

- Chấm thi khảo sát HSG lớp 5 tại TH Hoà Mạc (Nguyệt, Hương)

- Kiểm tra HĐGV (đ/c Tú)

- Học bình thường - HSG 3, 4,5

- 14h Hiền họp TPT

 

     Năm

             27/02

- Học bt - HSG 3,5 - Hải, Nguyệt

- Anh 5A - Vân 3B

-  Học bình thường - HSG 4,5

     Sáu

28/02

- Học bình thường - HSG 5 - Hương

- Vân 5B

- Học bình thường -  HSG 3,5

- Vân 3C

    Bẩy

010/3

- HSG 3,4,5

- HSG 3,4,5

 

      CN

02/03

Hiến máu nhân đạo tại Nhà Văn hóa huyện

 

Comments