Trên chuẩn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT TRÌNH ĐỘ TRÊN CHUẨN

Họ và tên giáo viên

Trình độ

1- Tống Thị Ngọc Lan

             Đại học Sư phạm

2- Nguyễn Thị Hồng Vân         

             Đại học Sư phạm Âm nhạc

3- Nguyễn Thị Hoàn

             Cao đẳng Sư phạm

4- Nguyễn Thị Kim Thúy

             Cao đẳng Sư phạm

5- Nguyễn Thị Phương Thảo         

             Đại học Sư phạm

6- Đàm Thị Thu Hiền                 

            Đại học Sư phạm Mĩ thuật

7- Nguyễn Thị Thanh Tuyền

            Đại học Sư phạm Thể chất

8- Nguyễn Đinh Gia Cương

            Cao đẳng Sư phạm Thể chất

9- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ                

            Đại học Sư phạm

10- Tống Thị Bích Huyền        

            Đại học Sư phạm

11- Nguyễn Thị Điệp       

            Cao đẳng Sư phạm

12- Lê Văn Hải                 

            Đại học Sư phạm

13- Thạch Văn Sanh

            Đại học Sư phạm Tin học

14- Vũ Thị Xuân Hương                

            Đại học Sư phạm

15- Nguyễn Thị Thanh Tú

            Đại học Sư phạm

16- Đàm Thị Thu Hồng

            Cao đẳng Sư phạm

17- Dương Thị Hồng Hạnh

           Đại học Sư phạm

18- Nguyễn Như Nguyệt

            Đại học Sư phạm

19- Trần Thị Hà                    

            Đại học Sư phạm

20- Nguyễn Thị Hồng Vân

            Cao đẳng Sư phạm

21- Ứng Thị Lan

           Đại học Sư phạmTiếng Anh

22- Trương Thị Hồi

           Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Comments