Khối 1

       Năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học học Duy Minh tổng số có 16 lớp với 468 học sinh. Trong đó năm nay số lượng học sinh khối 1 tăng cao, khối 1 năm nay có 4 lớp: 1A, 1B, 1C, 1D

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàn

STT Họ và tên học sinh  NữChức vụ Ghi chú 
 Nguyễn Kim Phú  Lớp trưởng  
 Dương Thị Trà Giang Lớp phó  
 Vũ Đức Hải Đăng Tổ trưởng tổ 1  
 Phạm Quang Huy Tổ phó tổ 1  
 Lương Công Hiếu   
 Phan Ngọc Hoà   
 Lê Xuân Hùng    
 Đặng Quang Chiến    
 Trương Thị Thu Huyền   
10  Nguyễn Trọng Nghĩa  Tổ trưởng tổ 2  
11  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tổ phó tổ 2  
12  Nguyễn Thị Ái Liên   
13  Nguyễn Hoàng Kiên    
14 Trần Thị Thuỳ Linh   
15 Nguyễn Ngọc Mai   
 16  Hà Thị Trà My  
 17  Nguyễn Duy Khánh    
18  Đặng Yến Vy  
19  Dương Hoàng Nguyên   
20  Nguyễn Phương Anh   
21  Trần Tiến Quang  Tổ trưởng tổ 3  
22  Dương Thuỷ Tiên  Tổ phó tổ 3 
23  Dương Hồng Sơn    
24  Nguyễn Vũ Tài    
25  Đàm Thị Quỳnh   
26  Đặng T Phương Thảo   
27  Kiều Văn Toàn   
28  Nguyễn Thị Mai Trang   
29  Cao Thảo Vân   


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị KLim Thúy

STT Họ và tên học sinh  NữChức vụ Ghi chú 
 Trần Ngọc Hùng Lớp trưởng  
 Nguyễn Minh Hiếu Lớp phó  
 Vũ Lan Chi Tổ trưởng tổ 1  
 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ phó tổ 1  
 Trần Thị Kim Anh   
 Phan Thị Hiền   
 Nguyễn Dương Trung Hiếu   
 Đặng Quang Chiến    
 Trương Thị Thu Huyền   
10  Nguyễn Trọng Nghĩa  Tổ trưởng tổ 2  
11  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tổ phó tổ 2  
12  Nguyễn Thị Ái Liên   
13  Nguyễn Hoàng Kiên    
14 Trần Thị Thuỳ Linh   
15 Nguyễn Ngọc Mai   
 16  Hà Thị Trà My  
 17  Nguyễn Duy Khánh    
18  Đặng Yến Vy  
19  Dương Hoàng Nguyên   
20  Nguyễn Phương Anh   
21  Trần Tiến Quang  Tổ trưởng tổ 3  
22  Dương Thuỷ Tiên  Tổ phó tổ 3 
23  Dương Hồng Sơn    
24  Nguyễn Vũ Tài    
25  Đàm Thị Quỳnh   
26  Đặng T Phương Thảo   
27  Kiều Văn Toàn   
28  Nguyễn Thị Mai Trang   
29  Cao Thảo Vân   


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm: Tống Thị Ngọc Lan

STT Họ và tên học sinh  NữChức vụ Ghi chú 
 Tống Phương Linh Lớp trưởng  
 Nguyễn Minh Hiếu Lớp phó  
 Vũ Lan Chi Tổ trưởng tổ 1  
 Nguyễn Mạnh Hùng Tổ phó tổ 1  
 Trần Thị Kim Anh   
 Phan Thị Hiền   
 Nguyễn Dương Trung Hiếu   
 Đặng Quang Chiến    
 Trương Thị Thu Huyền   
10  Nguyễn Trọng Nghĩa  Tổ trưởng tổ 2  
11  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tổ phó tổ 2  
12  Nguyễn Thị Ái Liên   
13  Nguyễn Hoàng Kiên    
14 Trần Thị Thuỳ Linh   
15 Nguyễn Ngọc Mai   
 16  Hà Thị Trà My  
 17  Nguyễn Duy Khánh    
18  Đặng Yến Vy  
19  Dương Hoàng Nguyên   
20  Nguyễn Phương Anh   
21  Trần Tiến Quang  Tổ trưởng tổ 3  
22  Dương Thuỷ Tiên  Tổ phó tổ 3 
23  Dương Hồng Sơn    
24  Nguyễn Vũ Tài    
25  Đàm Thị Quỳnh   
26  Đặng T Phương Thảo   
27  Kiều Văn Toàn   
28  Nguyễn Thị Mai Trang   
29  Cao Thảo Vân   

Ĉ
1A.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
19:01, 6 thg 10, 2013
Ĉ
1B.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
19:01, 6 thg 10, 2013
Ĉ
1C.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
19:01, 6 thg 10, 2013
Ĉ
1D.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
19:01, 6 thg 10, 2013
Comments