Khối 2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm: Tống Thị Bích Huyền 
 
STT Họ và tên học sinh Nữ Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Lan Anh
Dương Hà Trang
x Lớp trưởng  
2 Nguyễn Hoàng Phương Anh x Lớp phó  
3 Dương Hà Trang x Tổ trưởng tổ 1  
4 Nguyễn Bình Minh   Tổ phó tổ 1  
5 Lê Xuân Mạnh      
6 Vũ Tuấn Anh      
7 Lê Thị Mai Chi x    
8 Nguyễn Quang Đại      
9 Nguyễn Đình Hoàng      
10 Trương Quốc Huy      
11 Lê Phương Thúy x Tổ trưởng tổ 2  
12 Vũ Hoàng Long   Tổ phó tổ 2  
13 Trương Khánh Ngọc x    
14 Trịnh Đức Trọng      
15 Đàm Đức Mạnh      
16 Nguyễn Thị Quỳnh Liêm x    
17 Đàm Hải Long      
18 Nguyễn Hà Quân      
19 Vũ Thu Trang x    
20 Lê Như Quỳnh x    
21 Lê Văn Đạt   Tổ trưởng tổ 3  
22 Dương Trung Hiếu   Tổ phó tổ 3  
23 Lưu Duy Lân      
24 Dương Trà My x    
25 Dương Ngọc Chi x    
26 Vũ Mạnh Tùng      
27 Nguyễn Cẩm Ly x    
28 Nguyễn Hoàng Anh      
29 Nguyễn Khánh Vy x    
Sĩ số: 29                 Nữ: 13
Ĉ
2B.xls
(36k)
Tiểu học Duy Minh,
20:11, 23 thg 11, 2013
Ĉ
2C.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
21:45, 23 thg 11, 2013
Comments