Khối 3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm:Phạm Thị Lệ Chi
 
STT Họ và tên học sinh Nữ Chức vụ Ghi chú
1 Trần Phương Uyên x Lớp trưởng  
2 Đào Thị Ngọc Diệp x Lớp phó  
3 Nguyễn Ngọc Linh x Tổ trưởng tổ 1  
4 Nguyễn Khánh Linh x Tổ phó tổ 1  
5 Nguyễn Tuấn Anh      
6 Cù Gia Bảo      
7 Nguyễn Văn Bạo      
8 Nguyễn Ngọc Mai x    
9 Kiều Thanh Ngọc x    
10 Nguyễn Trọng Hồng Phúc      
11 Đỗ Thị Thanh x    
12 Nguyễn Ngọc Hiệp   Tổ trưởng tổ 2  
13 Phan Ngọc Mai x Tổ phó tổ 2  
14 Đỗ Minh Hải      
15 Nguyễn Thu Hiền x    
16 Lê Trung Kiên      
17 Vũ Hạnh Nguyên x    
18 Nguyễn Tuấn Tài       
19 Hà Thị Thu Thảo x    
20 Nguyễn Thị Thanh Tú x    
21 Nguyễn Đức Thắng   Tổ trưởng tổ 3  
22 Nguyên Đức Chuẩn   Tổ phó tổ 3  
23 Trần Văn Tuấn      
24 Lê Quang Vinh      
25 Lê Quỳnh Mai x    
26 Vũ Thu Hiền x    
27 Phan Thị Mai Hương x    
28 Nguyễn Phi Long Hoàng      
Sĩ số: 28            Nữ: 15
Ĉ
3B.xls
(36k)
Tiểu học Duy Minh,
20:13, 23 thg 11, 2013
Ĉ
3C.xls
(32k)
Tiểu học Duy Minh,
20:13, 23 thg 11, 2013
Comments