Khối 4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm: Đàm Thị Thu Hồng
 
STT Họ và tên học sinh Nữ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Trang x Lớp trưởng  
2 Trần Tuấn Đạt

  Lớp phó  
3 Trần Thị Ngọc Thanh x Tổ trưởng tổ 1  
4 Vũ Thị Kiều Oanh x Tổ phó tổ 1  
5 Trần Xuân Hùng      
6 Nguyễn Hồng Ngọc x    
7 Vũ Văn Mạnh
Phan Quốc Minh
Vũ Thị Minh Thơm
     
8 Phan Quốc Minh
Vũ Thị Minh Thơm
     
9 Vũ Thị Minh Thơm x    
10 Hà Thị Thanh Huyền x    
11 Nguyễn Trần Cẩm Tú x    
12 Nguyễn Hoàng Anh
Phan Lan Chi
     
13 Nguyễn Thị Thu Hương x Tổ trưởng tổ 2  
14 Kiều Sỹ Liêm   Tổ phó tổ 2  
15 Phan Lan Chi x    
16 Tống Anh Quân      
17 Đào Anh Tùng      
18 Lê Trung Tín      
19 Đỗ Văn Thi
Tống Anh Quân
Đào Anh Tùng
Lê Trung Tín
     
20 Vũ Văn Hiệu
Vũ Thị Minh Thơm
  Tổ trưởng tổ 3  
21 Vũ Minh Nguyệt x Tổ phó tổ 3  
22 Nguyễn Hồng Thái
Phan Thị Thanh Chúc
Phan Thị Thanh Chuc
     
23 Bùi Thanh Hà x    
24 Phan Thị Thanh Chúc x    
25 Đào Trung Quân
Nguyễn Thị Thanh Hoài
     
26 Nguyễn Thị Thanh Hoài x    
27 Đỗ Thành Đạt      
Sĩ số:27                   Nữ:13
Ĉ
4B.xls
(50k)
Tiểu học Duy Minh,
20:16, 23 thg 11, 2013
Ĉ
4C.xls
(37k)
Tiểu học Duy Minh,
20:15, 23 thg 11, 2013
Comments