Khối 5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A - NĂM HỌC 2013 - 2014
Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Như Nguyệt
STT Họ và tên học sinh Nữ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Khánh Linh x Lớp trưởng  
2 Nguyễn Tuấn Anh   Lớp phó  
3 Đồng Thanh Tâm x Tổ trưởng tổ 1  
4 Kiều Ngọc Khánh   Tổ phó tổ 1  
5 Nguyễn Quang Minh      
6 Lê Việt Hoàng      
7 Trương Quốc Duy      
8 Đàm Quốc Khánh      
9 Nguyễn T.Phương Trang x    
10 Kiều Thanh Chúc x    
11 Nguyễn Văn Hoạt      
12 Nguyễn Tiến Huy      
13 Vũ Huy Hoàng      
14 Phạm Hoài Giang x Tổ trưởng tổ 2  
15 Kiều Hồng Nhung x Tổ phó tổ 2  
16 Nguyễn Hồng Sơn      
17 Đặng Lê Văn      
18 Nghiêm Xuân Hiệp      
19 Nguyễn Hà Phương x    
20 Nguyễn An Huy      
21 Đàm Duy Huỳnh      
22 Ng Thị  Minh Phương x    
23 Trịnh Hồng Sơn      
24 Nguyễn Hùng Tú Anh      
25 Đặng Thanh Tùng   Tổ trưởng tổ 3  
26 Nguyễn Thúy Hằng x Tổ phó tổ 3  
27 Nguyễn T. Huyền Trang x    
28 Nguyễn Minh Phúc      
29 Hà Thị Lý x    
30 Nguyễn Phương Nam      
31 Nguyễn Bá Huy      
32 Nguyễn Thị Linh Chi x    
33 Nguyễn Thị Thanh Thảo x    
Sĩ số: 33                    Nữ : 13
Ĉ
5B.xls
(38k)
Tiểu học Duy Minh,
20:17, 23 thg 11, 2013
Ĉ
5C.xls
(47k)
Tiểu học Duy Minh,
20:18, 23 thg 11, 2013
Comments