Trường Tiểu học Duy Minh tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học mới 2013 - 2014

đăng 19:39, 26 thg 9, 2013 bởi Tiểu học Duy Minh   [ đã cập nhật 19:15, 22 thg 11, 2013 ]
       Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên ngày 26 tháng 9 năm 2013 trường Tiểu học Duy Minh tiến hành tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2013 – 2014 đối với học sinh các khối lớp 2, 3,4,5.
      
      Buổi kiểm tra diễn ra với sự nghiêm túc của các giám thị coi thi và ý thức học tập cao của học sinh các khối.
      Qua kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, giáo viên chủ nhiệm đã đánh giá được kết quả học tập của học sinh ngay từ đầu năm và sẽ có những phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm phát huy những học sinh khá giỏi đồng thời có biện pháp giáo dục và phụ đạo cho những em yếu kém một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường nói riêng và ngành giáo dục huyện nhà nói chung.
                                          .                      
                                                                     
Comments