Tổ 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ 1 

1- Tống Thị Ngọc Lan

Dạy lớp: 1C           

    Tổ trưởng

2- Nguyễn Thị Hồng Vân         

Dạy: Âm nhạc        

    Tổ phó

3- Nguyễn Thị Hoàn

Dạy lớp: 1A         

 

4- Nguyễn Thị Kim Thuý                                

Dạy lớp: 1B        

 

5- Nguyễn Thị Phương Thảo                     

Dạy lớp: 1D       

 

6- Đàm Thị Thu Hiền                 

Dạy : Mĩ thuật        

 

7- Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Dạy : Thể dục        

 

8- Nguyễn Đinh Gia Cương

Dạy : Thể dục        

 

ĉ
Tiểu học Duy Minh,
18:54, 21 thg 11, 2013
Comments