Tổ 2 + 3

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ 2,3 

1- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ                

Dạy lớp: 3C                  

Tổ trưởng

2- Tống Thị Bích Huyền        

Dạy lớp: 2A                  

Tổ phó

3- Vũ Thị Quỳ                               

Dạy lớp: 2B        

 

4- Nguyễn Thị Điệp       

Dạy lớp: 2C        

 

5- Phạm Thị Lệ Chi

Dạy lớp: 3A         

 

6- Lê Văn Hải                 

Dạy lớp: 3B        

 

7- Thạch Văn Sanh

Dạy Tin học lớp: 3, 4      

 

Comments